Valga Sport

 Valga Sport asutati 2004 aastal Valga linna poolt

Valga Sport eesmärkideks on:

  • laste- ja noortespordi, tervisespordi ja saavutusspordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine;
  • Valga Spordi kasutusse või omandisse antud vara efektiivne majandamine ja arendamine;
  • Valga Spordi omandis oleva vara kasutamise võimaldamine spordi- ja kultuuritegevuse läbiviimiseks;
  • aastaringselt mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine;
  • spordi- ja kultuuriürituste korraldamine;
  • spordiklubidele õppe- ja treeningtööks tingimuste loomine.

Eesmärkide täitmiseks on Valga Sport kasutuses staadion, spordihall,  kunstmuruväljak ja Priimetsa terviserada.

 

Spordihall Staadion
Kuntsmuruväljak Priimetsa terviserada