Uudised

Uued valitsuse nõuded spordiüritustele ja -treeningutele

Valitsus kehtestas alates 14. detsembrist uued nõuded sporditreeningute ja -võistluste korraldamiseks. Piirangud kehtivad 10. jaanuarini.

Olulisemad nõuded treeningute läbiviimisel on järgmised:

1) sisetingimustes on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas
koos juhendajaga;
2) välitingimustes on tagatud, et osalejate arv grupis on kuni 10 inimest ning tagatud peab olema,
et kokku ei puututa teiste gruppidega;
3) sisetingimustes võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt
kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui
nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Välitingimustes toimub inimeste
hajutamine;
4) rühmatreeningud on sisetingimustes keelatud. Näiteks ujulas, jäähallis või kergejõustikuhallis ei ole lubatud samal juhendajal erinevate isikute juhendamine samas sportimispaigas samal ajal. Individuaaltegevus tähendab, et isik viib tegevust ellu üksi või maksimaalselt ühe lisanduva sportlase või treeneriga.
4) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul,
kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi
põhjuseid arvestades võimalik;
5) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;
6) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise
Terviseameti juhiste kohaselt.

Alapunktid 1, 2, 3 ja 7 ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele
sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning
võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud
tegevustele, ning puudega isikute tegevustele.

Loe täpsemaid nõudeid SIIT

Olulisemad nõuded võistluste korraldamisel on järgmised:


1) spordivõistlustel osalevad ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga
võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja
kandidaadid;
2) pealtvaatajad ei ole lubatud;
3) võistluse korraldaja tagab siseruumi kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest;

4) võistluse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 500 inimest;
5) võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
6) võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Loe täpsemaid nõudeid SIIT