L 09 04 00:00
Valga X-jooks 2021

Uudised

Spordihall taas avatud

Homsest, 1. veebruarist saame Valga spordihalli taas avada. Kõik töötajad, kes spordihallis viibivad, on terved. Samuti palume kõikidel, kes spordihalli kasutada soovivad, jälgida pingsalt oma tervist ning ka väiksemate haigustunnustega koju jääda.

Spordihallis tuleb järgida valitsuse kehtestatud nõudeid:

Sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2+2 reeglist ning sellest, et ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke.

Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas.

Kõrge viirusleviku riskiga spordialadel saab tegevusi läbi viia 10+1 rühmas juhul, kui järgitakse spordialaliidu, kultuuriministeeriumi ja terviseameti koostöös välja töötatud riskide maandamise abinõusid. Viiruse leviku riski maandamine on näiteks ruumide ventileerimine, inimeste hajutamine, eri gruppide kokkupuudete vältimine jne. Juhul, kui riske pole võimalik maandada või seda ei tehta, tuleb tegevusi läbi viia 2+2 liikumispiirangut arvestades.

Loetelu kõrge ja madala riskiga spordialadest ja huvitegevustest on avaldatud terviseameti ja kriis.ee lehekülgedel.