Uudised

COVID tõendi kontrollimise nõue

Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele, peavad alates 26. augustist 2021, kontrollitud avalikus ruumis esitama COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta kõik kliendid või osavõtjad, alates 18. eluaastast.

Valga spordihall on samuti eelnimetatud kontrollitud avalik ruum, mistõttu hakkame korraldust sellest johtuvalt ka täitma. Korraldus sätestab ka, et korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust, põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.