Arengukava

Valga Sport arengukava aastateks 2022-2026 võeti vastu Valga Vallavalitsuse määrusega nr 2, 19. veebruaril 2022. a.

Arengukava on võimalik lugeda siit.