Uudised

Valga Spordi arengukava on suunatud avalikule väljapanekule

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Valga Spordi arengukava eelnõu aastateks 2022-2026. Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel www.valga.ee tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 2. detsembrist kuni 20. detsembrini 2021 (k.a).

Arengukava eelnõu sisu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, kabinet 201 kuni 22. detsembrini 2021.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel vähemalt seitse päeva enne arutelu toimumist.

Arengukava 2022-2026 eelnõuga saab tutvuda SIIN

Uisuväljakud valmivad

Uisuväljakud valmivad sel talvel Kungla tn väljakul ja raamatukogu esisel platsil. Esimene jääkiht sai Kungla väljakule maha neljapäeva pealelõunal, selleks, et korralik jääkiht uisutamiseks valmis saaks, tuleb seda veel 3-4 korda kasta. Lumesaju lõppedes võtame ette ka raamatukogu esise väljaku, millest peaks siis sellel talvel saama linna peamine uisuväljak.

Esimesed suusarajad valmis.

Selle talve esimene lumi lubas valmis teha juba ka esimesed suusarajad, praeguseks on valmis vabatehnika rada Tartu mnt kergliiklusteel ja Pedeli ümber Pikast tänavast kuni Pärna puiesteeni. Kuna tundmatu "abiline" on esimese lumekihi Tartu mnt kergliiklusteelt ära lükanud, siis peab klassikaraja jälg veel veidi lumelisa ootama. Ilmateade lubab küll sellel nädalal veel lund, siis tõmbame sisse ka suusajälje.

Heitepuur spordihallis

Valga spordihallis on nüüd võimalik sisehooajal harjutada ka heiteid ja viskeid, selleks paigaldasime spetsiaalse heitepuuri. Puuri võrgu saab kasutusvälisel ajal seina äärde kokku pakkida ja viskeala elektrimootori abil lae alla üles kerida, seega ei jää see tavapäraseid tegemisi segama. Paigaldis peaks kaasa aitama meie noorsportlaste arengule heidete/visete aladel.

Valmisid Pedeli äärsed rannakäsipalli ja -volleväljakud

Valgas, Pedeli äärsete mänguväljakute kõrval on valmis saanud kaasaegne rannavolle ja -käsipalliväljak. Sellel hooajal enam seda sihipäraselt kasutada ei õnnestu, kuid esimeste ilusate ilmadega uuel aastal saab seal nüüdsest korraldada ka suuremaid rannavolle ning rannakäsipalli võistlusi. Varasemalt selline võimalus puudus, kuna korralikuma rannavolle turniiri korraldamiseks on vaja vähemalt kolme väljakut, samuti polnud võimalik meie käsipalluritel kohapeal mängida liival. Tänu huvitegevuse fondist saadud toetusele ja meie hea sponsori Valga Puu abile, õnnestus Valga Spordil kaua oodatud spordiobjekt lõpuks valmis saada. Eriline tänu Andres Oleskile, kelle abita oleks võinud jääda väljak veel mõneks ajaks ootele.

Oktoobri üritused spordihallis

PS! Oluline info spordihalli, keskstaadioni ja Jaanikese motokompleksi kasutajatele, sest neil päevil on treeningute aeg piiratud! 

Kava võib muutuda lähtuvalt COVID piirangutest.

Septembri ürituste graafik spordihallis

PS! Oluline info spordihalli, keskstaadioni ja Jaanikese motokompleksi kasutajatele, sest neil päevil on treeningute aeg piiratud! 

Kava võib muutuda lähtuvalt COVID piirangutest.

 

 

COVID tõendi kontrollimise nõue

Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele, peavad alates 26. augustist 2021, kontrollitud avalikus ruumis esitama COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta kõik kliendid või osavõtjad, alates 18. eluaastast.

Valga spordihall on samuti eelnimetatud kontrollitud avalik ruum, mistõttu hakkame korraldust sellest johtuvalt ka täitma. Korraldus sätestab ka, et korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust, põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Uued väravad Kungla tn platsil

Päris uued väravad siiski pole, kuna eelarvega on teatavasti ikka kitsas, tegime korda vanad käsipalliväravad ning panime need Kungla tänava korvpalliplatsi kõrval olevale väljakule. Kui kellelgi on paremaid ideid ning head põhjused, miks need võiksid olla kusagi paremas kohas, oleme nõus väravad ka mujale paigaldama.

Kungla tn välisväljakul nüüd ka korralikud väravad.

Kuna eelarvega, nagu ikka kitsas, taastasime vanad käsipalliväravad ja panime need Kungla tänava korvpalliväljaku kõrval olevale välisväljakule. Kui on häid mõtteid ning hea põhjendus, kus need vajalikumad oleksid, oleme valmis väravad ka ümber paigutama.

1. Paju lahingu suvejooksu tulemused

7. augustil 2021 toimus esmakordselt Paju lahingu suvejooks. 

Distantsi pikkuseks oli 7,7 km.

 

Tule vaktsineeri end Covid-19 vastu 9. juulil Valga spordihallis

9. juulil kell 13-16 toimub COVID-19 viiruse vastu vaktsineerimine Valga spordihallis (Kuperjanovi 36). Võimalik on kohale tulla ilma eelregistreerimata, kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vaktsineerimist viib läbi tervishoiuasutus OÜ Silmarõõm S ning vaktsineeritakse Jansseni, Moderna ja Pfizeri vaktsiinidega.