Sportimisvõimalused Valgas

Pallimängud

Jaanikese Motokompleks

Staadion

Discgolf

Liikumisrajad

Välipallimängud

Saun/aurusaun

Konverentsid

Vaata kõiki sportimisvõimalusi

Uudised

Valga Spordi arengukava on suunatud avalikule väljapanekule

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Valga Spordi arengukava eelnõu aastateks 2022-2026. Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel www.valga.ee tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 2. detsembrist kuni 20. detsembrini 2021 (k.a).

Arengukava eelnõu sisu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, kabinet 201 kuni 22. detsembrini 2021.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel vähemalt seitse päeva enne arutelu toimumist.

Arengukava 2022-2026 eelnõuga saab tutvuda SIIN

Uisuväljakud valmivad

Uisuväljakud valmivad sel talvel Kungla tn väljakul ja raamatukogu esisel platsil. Esimene jääkiht sai Kungla väljakule maha neljapäeva pealelõunal, selleks, et korralik jääkiht uisutamiseks valmis saaks, tuleb seda veel 3-4 korda kasta. Lumesaju lõppedes võtame ette ka raamatukogu esise väljaku, millest peaks siis sellel talvel saama linna peamine uisuväljak.

Esimesed suusarajad valmis.

Selle talve esimene lumi lubas valmis teha juba ka esimesed suusarajad, praeguseks on valmis vabatehnika rada Tartu mnt kergliiklusteel ja Pedeli ümber Pikast tänavast kuni Pärna puiesteeni. Kuna tundmatu "abiline" on esimese lumekihi Tartu mnt kergliiklusteelt ära lükanud, siis peab klassikaraja jälg veel veidi lumelisa ootama. Ilmateade lubab küll sellel nädalal veel lund, siis tõmbame sisse ka suusajälje.

Heitepuur spordihallis

Valga spordihallis on nüüd võimalik sisehooajal harjutada ka heiteid ja viskeid, selleks paigaldasime spetsiaalse heitepuuri. Puuri võrgu saab kasutusvälisel ajal seina äärde kokku pakkida ja viskeala elektrimootori abil lae alla üles kerida, seega ei jää see tavapäraseid tegemisi segama. Paigaldis peaks kaasa aitama meie noorsportlaste arengule heidete/visete aladel.

Valmisid Pedeli äärsed rannakäsipalli ja -volleväljakud

Valgas, Pedeli äärsete mänguväljakute kõrval on valmis saanud kaasaegne rannavolle ja -käsipalliväljak. Sellel hooajal enam seda sihipäraselt kasutada ei õnnestu, kuid esimeste ilusate ilmadega uuel aastal saab seal nüüdsest korraldada ka suuremaid rannavolle ning rannakäsipalli võistlusi. Varasemalt selline võimalus puudus, kuna korralikuma rannavolle turniiri korraldamiseks on vaja vähemalt kolme väljakut, samuti polnud võimalik meie käsipalluritel kohapeal mängida liival. Tänu huvitegevuse fondist saadud toetusele ja meie hea sponsori Valga Puu abile, õnnestus Valga Spordil kaua oodatud spordiobjekt lõpuks valmis saada. Eriline tänu Andres Oleskile, kelle abita oleks võinud jääda väljak veel mõneks ajaks ootele.

Valga Sport rendib ruume staadioni jõusaalile